Tilbage til forsiden
 

Informationsvidenskab og kulturformidling

Beskrivelse

Informationsvidenskab og kulturformidling handler om at organisere og formidle information og kultur, og det er kombinationen af disse elementer, der tilsammen giver dig en helt særlig profil, når du vælger uddannelsen i Informationsvidenskab og kulturformidling.

Du får kompetencer i at opbygge informationssystemer, foretage avancerede informationssøgninger og gennemføre brugerstudier, og du får viden om kulturinstitutioner og kulturpolitik. Gennem hele uddannelsen spiller digitale systemer og digitale medier og formidlingsformer en central rolle.

Efter bacheloruddannelsen kan du enten læse videre på kandidatuddannelsen eller alternativt læse et erhvervsrelateret semester og blive bibliotekar (i alt 3 1/2 år).

Uddannelsens valgfag giver dig mulighed for at arbejde med problemstillinger inden for mange forskellige områder (private virksomheder, offentlige institutioner, biblioteker, arkiver, museer, mv.).

På bacheloruddannelsens tilvalgsdel kan du vælge fag inden for informationsvidenskab og kulturformidling på IVA (Det Informationsvidenskabelige Akademi på Københavns Universitet). Du kan også vælge tilvalgsfag på andre uddannelser. Et semester i praktik (et projektorienteret forløb) eller et semester på et universitet i udlandet er mulige alternativer.

Niveau
Bachelor + kandidat
Nøgleord
Brugervenlighed, Menneske-maskine interaktion, Informationsarkitektur, Medier, Kommunikation
Fokus
Design/Kommunikation
Organisation/Teknologi
Hovedområde
Humaniora
Studieform
Forelæsninger, holdundervisning, feltstudier, studiegrupper samt tilvalg, der både kan være et fag på en anden uddannelse, praktik eller udlandsophold. Undervisningssproget varierer mellem dansk og engelsk.
Job
Informationsarkitekt, bibliotekar, intranetkoordinator, informationsmedarbejder, databaseadministrator
Adgangskrav

Adgangskrav til bacheloruddannelsen: Bestået adgangsgivende gymnasial uddannelse. Dansk A, Engelsk B, andet fremmedsprog: Begyndersprog A eller fortsættersprog B samt enten Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B.

Adgangskrav til kandidatuddannelsen: Bachelor i Informationsvidenskab og kulturformidling fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) eller beslægtede bacheloruddannelser. Læs mere her.

Geografi
Københavns Universitet, Amager
Kontakt

Kontakt studievejledningen:
Telefon: 32 34 15 50 (alle hverdage 9-13)
E-mail: Studievejledningen-IVA@hum.ku.dk

Portræt

Kristine Sofie Højen læser Informationsvidenskab og kulturformidling på Københavns Universitet. Hendes største ønske er at arbejde med børn og unge på folkebibliotekerne og blandt andet møde dem lige der, hvor de er online eller i de teknologiske miljøer, de bevæger sig i. Læs mere om Kristines uddannelsesvalg.