Tilbage til forsiden

Adgangskrav til it-uddannelserne

Generelt skal du have en studentereksamen for at blive optaget på en af universiteternes it-uddannelser. Det kan være STX, HTX, HHX, HF eller EUX.

Til nogle af diplomingeniøruddannelserne er der også adgang via adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Derudover er der ved de enkelte uddannelser forskellige specifikke krav til fag og niveau, du skal have med fra din adgangsgivende uddannelse.

Vi har samlet et pdf-dokument med et overblik over adgangskravene til it-uddannelserne på bachelor- og diplomingeniørniveau.

Du kan også finde adgangskravene under beskrivelsen af den enkelte uddannelse i vores Uddannelsesvælger her på hjemmesiden.

It-uddannelsernes studiematrix

I Future Peoples studiematrix (pdf) får du et skematisk overblik over alle it-uddannelser på de danske universiteter, som er præsenteret på denne hjemmeside.

Uddannelserne er inddelt efter universitet og fagligt område og opdelt i bachelor-, kandidat- og diplomingeniøruddannelser.

  • Diplomingeniør: Varer 3½ år.
    Giver adgang til at læse videre på kandidatuddannelse.
  • Bachelor: Varer 3 år.
    Giver adgang til at læse videre på kandidatuddannelse.
  • Kandidat: Varer 2 år. Overbygningsuddannelse efter bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.

En del af it-uddannelserne er tværfaglige og kombinerer it-viden med en faglig toning fra et eller flere faglige områder.

 

optagelse.dk

Ansøgning til universiteternes bachelor- og diplomingeniør-uddannelser sker elektronisk via www.optagelse.dk.

Ansøgning til kandidatuddannelser sker direkte til universitetet.