Tilbage til forsiden
 

Bachelor i datalogi-økonomi

Beskrivelse
Som datalogi-økonom kan du modellere og bidrage til at løse klimaproblemer, forudsige den næste finanskrise eller gøre en virksomhed i stand til at sætte optimale priser på tusindvis af varer samtidig i et dynamisk marked.
Niveau
Bachelor
Nøgleord
Datalogi, økonomi
Fokus
Teknologi/programmering
Hovedområde
Naturvidenskab og samfundsvidenskab
Studieform
Undervisningen på datalogi-økonomi består af forelæsninger, øvelser, rapportopgaver og obligatoriske hjemmeopgaver.

Forelæsningerne holdes for store hold, som kan være fra 60 og op til 250 studerende, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende under vejledning af en ældre studerende (instruktor). Ved forelæsningerne gennemgås teorien af en underviser, mens øvelserne bruges til at uddybe dele af teorien, til opgaveløsning, og til arbejde med rapporter og hjemmeopgaver, som bidrager med praktisk erfaring og forståelse.
Job
Ud over at du kan arbejde med de samme opgaver som en traditionel økonom eller datalog‚ f.eks. i it-branchen eller i en konsulentvirksomhed, vil du som datalogi-økonom være efterspurgt til mange forskellige typer jobs. F.eks. bruger banksektoren i stigende grad algoritmer og statistik i deres handler på markedet – især i den såkaldte Financial Technology (Fintech) sektor.

Men der vil også være brug for dig i jobs, der understøtter storpolitiske beslutninger – f.eks. i ministerier, hvor man i stigende grad bruger sofistikerede modeller, der skal forudsige hele landes adfærd. Du kan desuden arbejde i store internationale virksomheder med prissætning, hvor massive mængder af data skal håndteres og fortolkes korrekt. Datalogi-økonomi er en internationalt unik uddannelse, og derfor vil der være gode muligheder for at læse eller arbejde i udlandet.

Endelig kan du også vælge at blive forsker eller underviser – eller blive selvstændig og starte egen virksomhed.
Geografi
Københavns Universitet, Nørre Campus, Universitetsparken 1-5, København Ø