Tilbage til forsiden
 

Bachelor i informationsstudier

Beskrivelse

På uddannelsen i informationsstudier får du redskaber til at forstå og designe de systemer og platforme, der organiserer, sorterer, anbefaler og formidler information. Uddannelsen klæder dig på til at udvikle løsninger på de teknologiske og samfundsmæssige udfordringer, som internettet og kulturinstitutionerne står overfor i dag og i fremtiden.

Efter første semester skal du vælge en specialisering. Du kan specialisere dig i ”Information og it”, der sætter fokus på internettet og på, hvordan internettets teknologier former mulighederne for at finde information. Du lærer, hvordan man laver søgemaskiner, udvikler og evaluerer nye digitale produkter, og du vil komme til at beskæftige dig med emner som privacy, trolling og algoritmer og med, hvordan information og it organiseres i virksomheder samt formidles til forskellige brugergrupper.

Du kan også vælge specialiseringen i ”Arkiver, biblioteker og museer”. Her er fokus på kulturinstitutionerne og deres formidling af kultur. Du lærer at arbejde med forskellige formidlingsstrategier og du prøver kræfter med at udvikle løsninger på et arkivs, biblioteks eller museums konkrete, digitale udfordring. Du vil komme til at beskæftige dig med emner som digital dannelse, kultur- og medieteori og med, hvordan man organiserer og formidler viden i kulturens institutioner.

Niveau
Bachelor
Nøgleord
Digitalitet; Medialisering, undersøgelsesdesign; Brugerstudier; Brugervenlighed; Menneske-maskine interaktion; Informationsarkitektur; Medier; Kommunikation; Entreprenøriel tænkning; Design tænkning; Produktudvikling
Fokus
Teknologi/Programmering
Design/Kommunikation
Organisation/Teknologi
Kommunikation/Teknologi
Hovedområde
Humaniora
Studieform
Forelæsninger, holdundervisning, feltstudier, studiegrupper samt tilvalg, der både kan være et fag på en anden uddannelse, praktik eller udlandsophold. Undervisningssproget varierer mellem dansk og engelsk.
Job
Kandidater i informationsstudier får job i it-branchen, i kulturinstitutioner og på biblioteker eller i konsulentvirksomheder, medicinalfirmaer og videnscentre. De får titler som informationsspecialist, konsulent, kulturformidler, projektleder, researcher, informationsarkitekt mm.
Adgangskrav

Adgangskrav til bacheloruddannelsen: Bestået adgangsgivende gymnasial uddannelse. Dansk A, Engelsk B, andet fremmedsprog: Begyndersprog A eller fortsættersprog B samt enten Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B, og et karaktergennemsnit på mindst 6.

Adgangskrav til kandidatuddannelsen: Bachelor i Informationsvidenskab og kulturformidling fra Institut for Informationsstudier (INF) eller beslægtede bacheloruddannelser. Læs mere her.

Geografi
Københavns Universitet, Amager
Kontakt

Kontakt studievejledningen: inf-studievejledningen@hum.ku.dk