Tilbage til forsiden
 

Bachelor i Sundhed og informatik

Beskrivelse
Vil du skabe fremtidens innovative, digitale sundhedsløsninger? Med uddannelsen i Sundhed og Informatik er du med til at bygge bro mellem sundhedsprofessionelle, it-udviklere og borgere ved at kombinere viden fra sundheds- og ingeniørvidenskaben.
Niveau
Bachelor
Nøgleord
Systemudvikling, servicedesign, organisationsanalyse, projektledelse, sygdomslære, sundhedsdata
Fokus
Forretning/Organisation og Teknologi/Programmering
Hovedområde
Sundhedsvidenskab, Naturvidenskab, Teknisk videnskab
Studieform
Virksomhedsbesøg, forelæsninger efterfulgt af øvelser, løbende afleveringer, gruppearbejde, feltarbejde, case-baseret undervisning
Job
Projektleder, konsulent, udvikler eller forsker i erhvervslivet eller sundhedsvæsenet, selvstændig/ entreprenør.
Adgangskrav

Bestået adgangsgivende gymnasial uddannelse. Dansk A, Engelsk B, Matematik A samt én af følgende kombinationer: Fysik B og Kemi B, Fysik B og Bioteknologi A eller Kemi B og Geovidenskab A.

Geografi
Københavns Universitet, Campus Nord