Tilbage til forsiden
 

Computer Science (IT)

Beskrivelse

Hvis dine interesser ligger i retning af softwareudvikling, menneske-maskine-interaktion, programmeringssprog m.m., har du med den internationale kandidatuddannelse i Computer Science (IT) muligheden for at bygge datalogi oven på din bachelor.

Der findes fire spor på uddannelsen:

  • Information Technology: Dette spor handler bl.a. om beregning og kompleksitet, avanceret programmering, programmeringssprog og menneske-maskine-interaktion.
  • Machine Intelligence: Her kommer du blandt andet til at arbejde med maskinintelligens og web intelligence samt avancerede algoritmer.
  • Data Engineering: Her fokuseres også på maskinintelligens, men desuden på dataintensive systemer samt avanceret programmering og algoritmer.
  • Embedded Systems: Det fjerde spor handler om realtidssystemer, test og verifikation, avanceret programmering samt modellering og verifikation.

Uddannelsen foregår på engelsk.

Niveau
Kandidat
Nøgleord
Menneske-maskine interaktion, systemudvikling, programmering.
Fokus
Teknologi/Programmering
Hovedområde
Naturvidenskab
Studieform
Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, miniprojekter, selvstudier og problemorienteret projektarbejde, som foregår i grupper. Uddannelsen foregår på engelsk.
Job
Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde som f.eks. systemudvikler, it-arkitekt, projektleder, systemadministrator eller udviklingskonsulent.
Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang:

  • Informationsteknologi (såfremt du har læst det tekniske spor)
  • Professionsbachelor i softwareudvikling (såfremt du på uddannelsen har haft et kursus i syntaks og semantik samt er blevet undervist i emner inden for diskret matematik).
Geografi
Aalborg Universitet, Aalborg
Kontakt

Kontakt den decentrale studievejledning i Aalborg: telefon 9940 7592, e-mail studievejl@cs.aau.dk