Tilbage til forsiden
 

Produkt- og designpsykologi

Beskrivelse

Eftersom teknologien i stigende grad er med til at styre vores hverdag, har vi brug for at vide mere om, hvordan teknologien påvirker os og omvendt. Her er fokus på - hvordan er det designet? – Hvordan sørger vi for, at det er teknologien, der tilpasser sig os og ikke omvendt?

Produkt- og designpsykologi er en kombination af psykologi og ingeniørvidenskab, og fokus er på brugervenligt og intuitivt design samt produkter, der er tilpasset mennesker, og du får her muligheden for at kombinere psykologi og teknologi.

En af metoderne, som meget bruges på uddannelsen, er studiet af menneskers adfærd og vores brug af teknologier. Her vil du lære om, hvordan vi tænker, oplever, husker og føler – alt sammen i relation til teknologien, herunder statistik, brugerdesign og produktudvikling m.m. Selvom et produkt i mange tilfælde skal være pænt at se på og rart at betjene, er der ikke fokus på det æstetiske i denne uddannelse, men på hvordan et produkt skal designes, så det stemmer overens med den måde, vi ville vælge at bruge det på.

Du kan f.eks. komme til at arbejde med brugervenligt og intuitivt design (logiske menuer til telefoner, overskuelige websites), skabelsen af det perfekte password, en kogeplade, der ikke brænder fingrene, og meget mere.

Niveau
Bachelor + kandidat
Nøgleord
Design, interaktive teknologier, psykologi, menneske-maskine interaktion, programmering
Fokus
Design og teknologi
Hovedområde
Naturvidenskab
Studieform
Forelæsninger, klasseundervisning og projektarbejde i grupper
Job
Tidligere er dimittender ansat i virksomheder, som beskæftiger sig med:
• Mobiltelefoner
• Softwareudvikling
• Musikanlæg
• Handicaphjælpemidler
• Industrielle anlæg
• Alarmsystemer
Adgangskrav

Bachelor:
Bestået adgangsgivende eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX eller EUX 1. del, GIF eller tilsvarende). Matematik A med et karaktergennemsnit på minimum 4, Dansk A, Engelsk B samt Fysik B eller Geovidenskab A.

Kandidat:
Bachelor i Produkt- og designpsykologi

Geografi
Aalborg Universitet, Aalborg
Kontakt

Kontakt den decentrale studievejledning

Tlf.: 9940 8614, E-mail: e-sv@es.aau.dk

Portræt

Khoa Dang Nguyen læser Produkt- og Designpsykologi på Aalborg Universitet, hvor han trives rigtig godt både på og uden for studiet. I foråret 2015 skal Khoa skrive sin bachelor, hvorefter han regner med at læse videre på kandidatuddannelsen i Produkt- og Designpsykologi. Når Khoa er færdig med sin uddannelse, håber han, at han kan være med til at udvikle brugervenlige produkter, som folk nyder at anvende. Læs mere om Khoas uddannelsesvalg.

Maria læser Produkt- og Designpsykologi på 5. semester. Efter gymnasiet valgte hun at starte på Teknoantropologi men fandt hurtigt ud af at denne uddannelse ikke var teknisk nok. Derfor stoppede hun og fandt i stedet den uddannelse, hun går på i dag. Som færdiguddannet forventer Maria at arbejde med User Experience og gerne inden for sundhedsområdet. Læs mere om Marias uddannelsesvalg.

For Rasmus Jensen er følelsen af at spilde tiden noget af det værste i verden. Den følelse har han hver gang it er langsomt, eller han ikke kan finde ud af det. At kunne løse det problem virker for ham som en stor, men konkret opgave, der kan klares med de rigtige evner. Rasmus nyder at skabe teknologi, der fungerer, og som mennesker kan lide at bruge. Læs mere om Rasmus' uddannelsesvalg.

Søren Færch, studerende, siger:
”Hvert enkelt menneske har en række færdigheder og begrænsninger, som er medbestemmende til, hvordan dette menneske interagerer med sin omverden. Tænk bare på, hvordan du selv rammer tasterne på din mobiltelefon og hurtigt og let finder rundt i menustrukturen. Køber du en dag en ny telefon i et andet mærke og design, vil dine færdigheder ikke længere kunne slå til, og din nye telefon begrænser nu din adfærd. Det interessante er her, at mennesker på mange områder er meget ens, opfatter verden ensartet og bevæger sig ensartet. Dette skyldes til dels vores biologiske oprindelse, der har formet vores kroppe og særligt vores hjerner sammenligneligt. Ved at finde frem til disse ensartetheder blandt mennesker, vil man som ingeniør i Produkt- og Designpsykologi kunne designe værktøjer, apparater, omgivelser – ja, alt muligt, således at flest mulige mennesker vil kunne interagere med disse på en helt naturlig og intuitiv måde. Sagt meget kort, så gælder det om at skabe det bedste match imellem mennesker og deres omgivelser."