Tilbage til forsiden
 

Service Systems Design

Beskrivelse

Lange køer i supermarkeder og på posthuse. Ventetid i lufthavnen. Ringe service på en restaurant eller café. Kan servicesystemer designes bedre, så brugeren i højere grad indtænkes, og servicen dermed bliver mere effektiv, og brugeren får en bedre oplevelse?

Det tror vi på, at de kan, og efterspørgslen har vist sig at være stor. Servicedesign betragtes i stigende grad som et vigtigt konkurrenceparameter både i den private og offentlige sektor hos f.eks. kommuner og regioner i sundhedssektoren og offentlig forvaltning, samt hos banker, rejsebureauer og inden for informationsservice generelt.

Servicedesign handler om planlægning og organisation af infrastruktur, medier, mennesker og kommunikation. Du lærer, hvad en serviceydelse består af, så du kan optimere den og gøre den bedre egnet for modtageren, herunder også forbedre modtagerens oplevelse af servicen.

Uddannelsen har fokus på industrielt design, informationsteknologi, ingeniørvidenskab og ledelse. Denne kombination sætter dig som professionel servicedesigner i stand til at bygge bro mellem teknologi og mennesker.

Uddannelsen foregår på engelsk.

Niveau
Kandidat
Nøgleord
Produktudvikling, kommunikation, medier, systemudvikling.
Hovedområde
Naturvidenskab
Studieform
Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, miniprojekter, selvstudier og problemorienteret projektarbejde, som foregår i grupper. Uddannelsen foregår på engelsk.
Job
Der er stor efterspørgsel på specialister i mange former for tjenesteydelser, det være sig i rejseindustrien, sundhedsplejen, banksektoren, den offentlige sektor m.v. Dimittender har derfor særdeles gode jobmuligheder.
Adgangskrav

Adgangsgivende bacheloruddannelser:

  • IT, Communication and New Media
  • Medialogy
  • Interaktionsdesign
  • Arkitektur og Design
  • Art and Technology
  • Interaction Design (diplomingeniør) fra Syddansk Universitet

Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen.

Geografi
Aalborg Universitet, København
Kontakt

Kontakt studievejledningen på mediatek-studvejlcph@create.aau.dk.

Portræt

Lotte Skjødt Hansen siger:

"Min motivation for at læse Service Systems Design, var en interesse for at lære mere om de områder, der skal arbejdes med, for at udvikle en god, effektiv og velfungerende service. Herunder research og afdækning af brugernes behov, analyse af research, idégenerering, konceptudvikling, test og implementering.

Det interessante ved Service Systems Design er, at brugeren er i fokus under hele udviklingsforløbet. Herunder synes jeg, at områder som følelse og kommunikation i forbindelse med interaktion, organisering og planlægning samt deltagelse i værdiskabelse er rigtig spændende.

Uddannelsen bygger på en god fordeling af teori og praksis. Først undervises der i relevante teorier og metoder, som efterfølgende afprøves i projektrelateret gruppearbejde. Der er mange forskellige nationaliteter på holdet, så ud over at blive rustet fagligt, får jeg også erfaring med teamarbejde på tværs af faglige, kulturelle og sproglige baggrunde. En egenskab jeg helt sikkert kan bruge sammen med alt det andet i et fremtidigt job i enten den private eller offentlige sektor."