Tilbage til forsiden
 

Sundhedsteknologi (AAU)

Beskrivelse
Sundhedsteknologi kombinerer ingeniørfag med viden om anatomi og fysiologi, der giver en tværfaglig baggrund for at kunne samarbejde med læger, indføre og udvikle ny teknologi på sygehusene og forske i nye metoder til forbedring af diagnose og behandling.
Niveau
Bachelor + kandidat
Nøgleord
Matematisk teori, Menneske-maskine interaktion, Modellering, Programmering, Sundheds-it
Fokus
Teknologi/Programmering og Design/Kommunikation
Hovedområde
Teknisk videnskab, Naturvidenskab, Sundhedsvidenskab
Studieform
Problemorienteret projektarbejde i grupper hvert semester, holdundervisning, opgaveløsning og workshops.
Undervisningssproget er dansk på bachelor og engelsk på kandidat.
Job
Udviklingsingeniør, hospitalsingeniør, konsulent, forsker m.m. Arbejder primært med medicinsk udstyr og/eller it-systemer til sundhedssektoren.
Adgangskrav
  • Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, adgangskursus eller tilsvarende)
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Ét af følgende sæt krav: Fysik B og Kemi C eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi C
Geografi
Aalborg Universitet, Aalborg
Kontakt

Den decentrale studievejledning for Sundhed, Teknologi og Idræt, samt Medicin: studievejledning@hst.aau.dk

Portræt

Alan har altid haft stor interesse for sundhed og teknik, og via familie og venner blev han gjort opmærksom på Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, som netop matcher hans interesser. Han har tidligere læst til sygeplejerske, men denne uddannelse var ikke teknisk og videnskabelig nok. I fritiden bruger Alan meget tid på sin dejlige kæreste, deres fælles barn, og han er engageret i et jazzband samt underviser og spiller samba percussion på Nordkraft. Læs mere om Alans uddannelsesvalg.