Uddannelse med fremtid – It på universitetet

Åbent Hus på AAU i Aalborg

28. feb 2020

Aaupressecampusaalborg

Åbent Hus på AAU i Aalborg
28. februar 2020 klokken 9-16

Dagen igennem kan du møde studerende og studievejledere i uddannelsernes stande i standområderne i AAU CREATE og Musikkens Hus. Studievejlederne står klar til at hjælpe dig, så hold dig ikke tilbage fra at gå rundt mellem standene og bygningerne og stille spørgsmål.

Der er to runder med oplæg om uddannelser (formiddag og eftermiddag). Hvert oplæg byder på en præsentation af en, to eller flere beslægtede uddannelser. Oplæggene holdes typisk af studerende. I oplægget kan du fx høre om, hvilke fag uddannelsen indeholder, hvordan undervisningen foregår, om projekter og eksaminer, om muligheden for praktik- eller studieophold og om hvilke jobs uddannelsen kan føre til.

Se mere om Åbent Hus på AAU i Aalborg

Aaupressebygning1