Uddannelse med fremtid – It på universitetet

At tælle på tunge

Skin4
At Tælle På Tunge

At tælle på tunge

Der er forskel på tunger og hvordan de registrerer smagen af fx 'bittert'. Og det lader til at kinesiske tunger er bedre til at registrere bittert end danske tunger er.

Ved at tælle de såkaldte papiller på tungen hos testpersoner, har forskere påvist, at kinesere har flere svampeformede papiller på fortungen end danskere har. Det kan være en del af forklaringen på, at de er bedre til at registrere bittert.

De er små, sådan nogle papiller, og det er svært at tælle dem med det blotte øje. Derfor bruger forskere billedgenkendelse, koordinatsystemer og algoritmer, når de tæller på tunger.

Større viden om forskelle i oplevelse af smag kan være afgørende, når man udvikler fødevarer, og gerne vil eksportere til forskellige verdensdele.

Læs mere om at tælle sig til smag

Se flere bud på løsninger