Tilbage til forsiden

Om Future People

3720 nye it-studerende på universiteterne

3720. Så mange unge fik i juli 2018 besked fra Den Koordinerede Tilmelding om, at de var optaget på en it-uddannelse på universitetet. Det betyder, at hver 8. af alle nye studerende på universiteterne har valgt en fremtid med fokus på it.

I forhold til 2017 er optaget på universiteternes it-uddannelser, som du kan læse om på denne hjemmeside, steget med 2 %. Siden 2006 er optaget steget med 154 %.

 

Er du interesseret i en it-uddannelse nu eller senere, kan du bruge Uddannelsesvælgeren her på siden til at finde en uddannelse, der passer dig, og du kan kontakte universitetet bag uddannelsen for at få mere at vide.

Landsdækkende samarbejde

Future People er et samarbejde mellem de otte danske universiteter om at udbrede kendskabet til den mangfoldighed af it-uddannelser, som universiteterne tilbyder.

It skaber forandring og udvikling inden for alle områder. Kommunikation, forretning, produktion, transport, sundhedsvæsen, kunst ...

Derfor er der brug for højtuddannede it-medarbejdere med interesser inden for alle sider af samfundslivet. Og derfor tilbyder universiteterne it-uddannelser inden for både det tekniske, samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige, humanistiske og sundhedsvidenskabelige område.

Dette site giver et overblik over universiteternes mange it-uddannelser. Ved hver beskrivelse af uddannelserne er der henvisning til universiteternes hjemmesider og kontaktpersoner, så du kan gå i dybden i din søgen efter den it-uddannelse, der passer til dig og dine interesser.

Universiteterne bag Future People kampagnen er:

  • Aalborg Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Copenhagen Business School
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • IT-Universitetet i København
  • Københavns Universitet
  • Roskilde Universitet
  • Syddansk Universitet

Kampagnen koordineres af It-vest - samarbejdende universiteter.

Vær med til at skabe fremtiden

It er i alting. I din mobiltelefon, bilen, fjernsynet og selvfølgelig i computeren. Hos elektrikeren, tandlægen, på sygehuset og derhjemme. Er det der ikke allerede, så vær sikker på, at det kommer. Derfor er der fremtid i en it-uddannelse - og derfor kalder vi it-studerende for "Future People".

I alle brancher er der brug for højtuddannede it-medarbejdere, der er kreative, idérige og konstruktive. Tager du en it-uddannelse, vil du blive en af dem, der skaber nye it-løsninger, der er nemme og sikre at bruge, og som giver en masse nye fordele.

Du er med til at få ideerne til nye produkter, til at løse organisatoriske opgaver og til at skabe orden i et kaos af informationer. Uanset om det er samarbejde og videnudveksling i kommunerne, muligheden for at hjælpe fattige i u-landene, for at sikre syge hurtig og rigtig behandling, afsløre mønstre for kriminelles handlinger eller indrette fremtidens boliger og virksomheder.

De danske universiteter tilbyder it-uddannelser til dig, der vil være med til at skabe fremtiden. Til dig, der vil have indflydelse på de it-redskaber, der bruges alle steder i samfundet. Til dig, der vil have indflydelse på, hvordan informationsteknologien skal udnyttes fremover.

Virksomheder efterspørger it-uddannede med en bred og tværfaglig viden, der rummer både teknologi, design og organisation. Universiteternes it-uddannelser indeholder alle tre elementer i forskelligt omfang, og du har mulighed for at tone din uddannelse i den retning, der har størst interesse for dig.

Kreative problemknusere

Alle, der arbejder med it, har brug for at kommunikere. De skal have blik for design og brugervenlighed og forståelse for de miljøer og processer, hvor it-redskaberne skal bruges. Moralske og etiske aspekter skal også overvejes, efterhånden som teknologien kommer tættere på – eller måske endda ind i – menneskene.

Fælles for it-studerende er, at de elsker at løse problemer og arbejde kreativt med nye ideer, fordybe sig og få ny viden. Mange sætter også stor pris på mulighederne for at samarbejde med andre faggrupper om innovative løsninger.

En it-uddannelse giver et grundlæggende fundament for at kunne udvikle fremtidens løsninger inden for et utal af områder. Den giver også gode muligheder for at vælge nye udfordringer fremover – både under studiet, og når det gælder valg af job.

Der er it-jobs med højt fokus på teknologi og programmering. Der er it-jobs inden for design, brugervenlighed, interaktion og produktudvikling. Eller jobs med hovedvægt på organisation, kommunikation, læring og handel.

For dig, der gerne vil rejse med dit job, er der store internationale perspektiver i en it-uddannelse. Dels er mange it-uddannede ansat i multinationale virksomheder, dels er der gode muligheder for at bruge en it-uddannelse i et internationalt job.

 

It-uddannelsernes studiematrix

I Future Peoples studiematrix (pdf) får du et skematisk overblik over alle it-uddannelser på de danske universiteter, som er præsenteret på denne hjemmeside.

Uddannelserne er inddelt efter universitet og fagligt område og opdelt i bachelor-, kandidat- og diplomingeniøruddannelser.


Adgangskrav til it-uddannelserne

I Future Peoples oversigt over adgangskrav til it-uddannelserne (pdf) kan du se, hvilke fag du skal have for at søge ind på de enkelte bachelor- og diplomingeniøruddannelser.


optagelse.dk

Ansøgning til universiteternes bachelor- og diplomingeniør-uddannelser sker elektronisk via www.optagelse.dk.

Ansøgning til kandidatuddannelser sker direkte til universitetet.