Uddannelse med fremtid – It på universitetet

Øko robot

Skin7
Øko Robot

Øko robot

Du forventer måske ikke at se en robot på en økologisk græsmark - det gør køerne vist heller ikke. Men robotten trænes i at kunne kende ukrudtsplanter fra alt det andet grønne på marken.

Ukrudtet tager plads fra de planter, der giver god næring til køerne, og derfor vil man gerne fjerne dem. Også på de økologiske marker.

Før robotten kan trænes i at luge, skal den kunne genkende ukrudtsplanter. Det trænes den i med en stor fotodatabase, der viser ukrudtsplanten i forskellige størrelser, med forskellige baggrunde, i regnvejr, i solskin osv.

Målet er, naturligvis, at kunne bruge robotter i økologisk landbrug.

Læs mere om robotten, der trænes til at fjerne ukrudt

Se flere bud på løsninger