Uddannelse med fremtid – It på universitetet

International virksomheds[-]kommuni[-]kation med engelsk, it og web[-]kommu[-]nikation

SDU7CamillaStausholmJensen
Fokus

Kommunikation og organisation
Programmering
Teknologi

Hovedområde

Humaniora

Geografi

Syddansk Universitet, Kolding

Uddannelsen adskiller sig fra andre, sammenlignelige uddannelser med engelsk ved at den kombinerer kommunikations- og sprogfag med it-fag.

It-fagene sætter dig i stand til at udvikle webbaserede kommunikationsløsninger på forskellige platforme. Du lærer at designe, strukturere og udvikle indhold, navigationsstrukturer og interaktion på websites og i mobile webapplikationer og at anvende og konfigurere udvalgte it-værktøjer.

Samtidig bliver du rigtig dygtig til engelsk og vil kunne indgå i både danske og internationale virksomheder og organisationer.

Med uddannelsen kan du bringe din viden i spil inden for globale dagsordener som fx bæredygtig produktion, fredelige samfund og globale partnerskaber, fordi du opnår viden og kompetencer inden for sprog, kommunikation og kultur.

SDU21EmilLarsen

Uddannelser der ligner